Nogle banker er begyndt at tillade børn ned i 7-årsalderen at få betalingskort. På den ene side mener eksperter, at dette kan gavne børnene og give dem fornemmelse for penge og administration af dem i en tidlig alder. På den anden side, argumenterer man for, at børn hverken kan eller skal kunne håndtere det ansvar og de konsekvenser, som betalingskort indebærer.

Betaling ved hjælp af betalingskort er nu en mulighed for børn helt ned til 7 år. Det er banken Nordea, som tilbyder betalingskort til børn helt ned i den aldersgruppe. Her gælder det dog ikke, at den 7-årige på egen hånd kan gå ind og oprette et sådant kort. For at et barn kan få et betalingskort kræver det forældrenes samtykke, og på betalingskortet vil det heller ikke være en mulighed at lave overtræk.

Efterspørgslen på betalingskort til børn skyldes i stigende grad, at færre mennesker bærer rundt på kontanter. Forældre efterspørger derfor en digital løsning, hvorpå de kan give deres børn lommepenge, og det er for mange mennesker nemmere, hvis børnene selv har et betalingskort, de kan overføre penge til.

Hvorvidt danskerne generelt synes, at betalingskort i så ung en alder er en god idé eller ej er meget forskelligt. Nogle mener, at betalingskort til børn er en god idé, da udviklingen mod et samfund med færre kontanter generelt ser ud til at være en realitet. Ved at give børn et betalingskort, kan de derfor begynde at opbygge en fornemmelse for økonomi uden rent faktisk at have penge fysisk mellem hænderne. Det er en god mulighed for at ruste børn til at få en fornuftig økonomi fremtiden. Dette er dog ikke en holdning, som deles af alle danskerne.

Advarsel om betalingskort

Nogle psykologer advarer om, at det er for tidligt at give børn så stort et ansvar, som betalingskort er. De advarer om, at man kan risikere, at børn giver deres adgangskode og betalingskort til venner eller andre de kender, uden at tænke over de konsekvenser, det kan have. Det kan derfor både have positive og negative følger, at give så ungt et barn muligheden for at anvende betalingskort.

Hvis man ønsker at give sit barn et betalingskort, skal man sørge for at ruste dem til at håndtere ansvaret det indebærer på forhånd. Det kan man gøre ved at opstille klare regler i forhold til hvordan barnet må bruge kortet. Her foreslår en psykolog til TV2, at man gør fem specifikke områder klart for barnet; hvor mange penge kortet indeholder, hvad kortet må bruges til og hvor samt hvem der må bruge kortet, og hvornår der bliver indsat nye penge på kortet. Når det barnet har fuld forståelse for disse fem punkter, kan barnet godt håndtere at bruge et betalingskort.

Hvis barnet forstår konsekvenserne ved brugen af betalingskort samt bliver gjort opmærksom på de nævnte områder tidligt i livet, kan det endda vise sig at være med til at ruste barnet til en sund økonomisk opfattelse på sigt. Hvis man tidligt har fået en fornemmelse for at administrere penge på en fornuftig måde, kan betalingskort til børn godt vise sig at være en god idé.