Som forælder til en udviklingshæmmet eller sent udviklet ung, så kan udsigterne til at de får egen bolig være lange. Med et ophold på et ungdomscenter, som tilgodeser den unges behov, kan barnet få en mulighed at afprøve en selvstændig livsførelse og stå på egne ben (med støtte).

 

Mulighed for nye bekendtskaber og udfordringer

Hos Nordfyns Ungdomscenter kan udviklingshæmmede eller sent udviklede unge bo på værelse eller i lejlighed. Som beboer på Nordfyns Ungdomscenter er man omgivet af andre ligesindede unge i alderen 16-30 år, som har lysten til at være selvhjulpen. Derudover er der en masse sociale aktiviteter og udflugter, som skaber indhold og grin i hverdagen. Bostedet ligger i Bogense og har beboere fra blandt andet Fredericia, Kolding, Odense og resten af Fyn.

 

Rammer, som skaber tryghed

Med et ophold på et beskyttet ungdomscenter kan udviklingshæmmede unge få friheden til at afprøve nye roller, vaner og interesser. Via faste rytmer og skemaer bliver der skabt en genkendelig og tryg hverdag for beboerne, som kan vælge mellem et væld af aktiviteter såsom pasning af høns, maleopgaver eller produktion af havemøbler. Alt efter interesse bliver der sørget for, at alle beskæftiger sig med noget, som de kan lide. På Nordfyns Ungdomscenter er der både tilknyttet fællesarealer, undervisningslokaler og en gymnastiksal, som tilsammen muliggør en rig oplevelse af opholdet.

 

Læring og opgaver i eget tempo

På mindre ungdomscentre for unge med specielle behov er der tiden og ressourcerne til at tage sig af hver enkelt beboer. Der bliver både taget de nødvendige hensyn samt stillet krav til beboerne, som er realistiske og mulige i de enkelte situationer. Derfor er et engagerede personale en forudsætning for en optimal støtte og livskvalitet hos eleverne samt deres oplevelse.

 

Hvis flytningen er for stor en mundfuld…

Er man i den situation, at selv en midlertidig flytning fra vante rammer ikke er en mulighed, så tilbyder eksempelvis et bosted som Nordfyns Ungdomscenter dagtilbud. Her kan sent udviklede unge engagere sig i aktiviteter på dagsbasis, og de har stadig trygheden i at sove derhjemme. Med et midlertidigt ophold på et bosted eller dagtilbud kan man udvide sit barns horisont og give det nye redskaber til at begå sig socialt.