Her på børnenettet.dk kan du læse alt om, hvordan det er at have børn, hvad du kan forvente, og hvordan du kan blive en god forælder. Det handler ikke mindst om, at du får løst dine egne problemer, og der kan terapiformen familieopstilling være en rigtig god løsning for dig. Det er en simpel metode, der hjælper dig til at anskueliggøre, hvordan dine relationer påvirker dig.

Problemer med vores forældre er noget, der kommer til at påvirke os hele livet. Hvordan du er som forælder, har derfor rigtig meget at gøre med, hvordan dine forældre var over for dig. På samme måde kommer din adfærd over for dine børn til at påvirke, hvem de bliver.

Hvis du ikke føler, at du selv har fået bearbejdet dine problemer ordentlig, eller du føler, at der er ved at opstå problemer med dit barn, er det vigtigt, at du sørger for at få det løst. I nogle tilfælde kan du løse det på egen hånd, men i mange tilfælde har du brug for, at der er en udefra, der hjælper dig med at løse det.

Det skyldes, at en person udenfor familien kan have et langt mere objektivt blik i forhold til, hvordan du kan løse problemerne. Det er ikke af ond vilje, at du bliver ved med at vælge de samme løsninger. Det er simpelthen, fordi du kan have svært ved at se, at der er andre måder at løse problemet på. Når du søger hjælp hos en anden, er det netop det, som vedkommende kan hjælpe med.

Familieopstilling kan hjælpe jer til at se løsningen

En forholdsvis ny form for terapi, der er blevet meget populær de seneste 30 år, er familieopstilling. Det er en form for terapi, hvor du helt bogstaveligt prøver at opstille de forskellige medlemmer i din familie for at finde ud af, hvad problemerne skyldes.

Det kan virke meget simpelt, men det er et meget effektivt værktøj. For mange er det virkelig en øjenåbner, når deres relationer til deres familie bliver sat op på den måde. Pludselig bliver der åbnet op for, at de kan tænke på nye måder om deres forældre og andre familiemedlemmer, hvilket kan være en stor hjælp i forhold til at acceptere dem, som de er, og acceptere, hvordan de har påvirket dig.

Tit kan vi for eksempel glemme, at vores forældre er påvirkede af deres forældre, søskende og andre familiemedlemmer, eller at de måske har været ude for noget, der gør, at de reagerer uhensigtsmæssigt. Når du glemmer det, kan du komme til at bebrejde dine forældre, at de reagerede, som de gjorde. Når du kan se det større billede, bliver det dog nemmere for dig at acceptere, hvorfor de gjorde det, og se dem som hele mennesker.

Hvordan kommer jeg til at have det efter familieopstilling?

Det er meget forskelligt, hvordan du kommer til at have det efter en familieopstilling. De fleste oplever, efter enten en eller flere gange, at de får mere energi og føler sig mere handlekraftige. De forstår bedre, hvorfor de handler, som de gør, og føler sig derfor bedre rustet til at tackle deres problemer.

Som forælder vil du typisk opleve, at der kommer mere ro på dine relationer. Det kan både være til dine egen børn, men kan også være til dine forældre og søskende. Med opstillingen bliver det tydeligt for dig, hvorfor de handler, som de gør. Du kan derfor bedre acceptere dem som hele mennesker.

Mange oplever også, at de finder en ny retning i deres liv, eller at de får fornemmelsen af at være på det rette sted i deres liv. Det gælder både, hvis du har bearbejdet forhold med din familie og med dit arbejde og din karriere.

Hvordan foregår en familieopstilling?

En familieopstilling kan foregå på flere forskellige måder. Nogle vælger, at de taler alene med terapeuten, mens andre vælger at have deres familie med. Det kan særligt være en god ide, hvis det er dit barn, der skal i terapi. Så kan det, at du og resten af familien er med, hjælpe med at forstå situationen.

I nogle tilfælde bruges metoden også, hvor der er en gruppe, der repræsenterer de forskellige personer i din familie. I det tilfælde skiftes I i gruppen til at skabe opstillinger over jeres relationer og dermed bearbejde de problemer, som I har.

Hvis du er i tvivl om, hvilken form for opstilling, der vil være bedst for dig, er det en god ide, at du taler med terapeuten om det. Som forælder kan du netop have lyst til at vide alt om, hvad der foregår i dit barns indre, men hvis terapeuten ikke mener, at det er hensigtsmæssigt, bør du selvfølgelig holde dig væk fra terapien. Selvom det selvfølgelig er svært.

Hvor mange familieopstillinger er nødvendige?

Det er meget forskelligt, hvor mange familieopstillinger du har brug for. For nogle er den første opstilling en så stor øjenåbner, at de faktisk ikke har brug for flere. De kan simpelthen se, hvad problemet er, og hvordan de skal fortsætte derfra på egen hånd. De har derfor ikke længere brug for terapeutens hjælp.

For andre kan det tage længere tid og kræve mere arbejde. Det kan være, at du har forskellige problemer, der kræver forskellige opstillinger. Det kan også være, at du kommer i tanke om relevante detaljer mellem terapisessionerne, som det kan være rart for dig at tale med terapeuten om. Derfor kan det være rart at komme flere gange.

De fleste er dog godt hjulpet på vej, når de har deltaget i 3-5 familieopstillinger. Derefter har de en god ide om, hvad deres problemer skyldes. De kan derefter se, hvordan de skal reagere fremadrettet.

Kan familieopstilling kun bruges i forbindelse med familie?

Selvom det hedder familieopstilling, behøver du ikke kun at bruge det til de problemer, der er i forbindelse med din familie. Du kan også sagtens bruge opstillingen i forbindelse med problemer på dit arbejde for eksempel.

Derfor er termen familieopstilling ikke helt korrekt. Der er derfor også flere og flere, der begynder at kalde det systemisk opstilling. Det hjælper til at forklare, at det handler om at se systemerne i de former for problemer, som du sidder med. Lige meget om det er nogle, der har med din familie at gøre eller ej.

Hvis det er et problem på dit arbejde, kan en systemisk opstilling for eksempel bruges til at anskueliggøre det. Du sætter din leder og dine kolleger i relation til hinanden og til dig, og du kan dermed bedre få en ide om, hvorfor de reagerer, som de gør.

Dårligt selvværd har tit rødder i familierelationerne

Hvis du som forælder har et lavt selvværd, eller du føler, at dit barn ikke har så højt et selvværd, er det meget muligt, at det skyldes dynamikkerne i jeres familie. Dårligt selvværd kan nedarves fra forældre til børn. Hvis dine forældre ikke har troet så meget på sig selv, kan det være svært for dig at gøre det. Det samme er tilfældet med dit barn.

I en familieopstilling kan du lære, hvor det dårlige selvværd kommer fra. Måske har du aldrig tænkt over, hvad der kan have påvirket dine egne forældre, hvilket kan have gjort, de har påvirket dig. Det kan også være, at du er vokset op med to forældre med masser af selvværd, og du ikke kan forstå, hvor du så ikke selv har det på samme måde.

I begge tilfældene handler det om, at du ser på, hvordan din familie er bygget op. Hvad har I hver især været ude for? Hvad har påvirket jer til at være, som I er i dag?

Stress kan skyldes dårlige mønstre, du har indlært som barn

Rigtig mange oplever i dag at være stressede. Det kan skyldes arbejde eller livet generelt, men er noget, der lige meget hvad går utroligt hårdt udover familielivet. Du kan ikke være den forælder, du gerne vil, når du er stresset. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at få styr på, hvorfor du reagerer, som du gør.

I nogle tilfælde kan det være helt naturligt, at du er stresset, fordi du simpelthen er under et kæmpe pres på dit arbejde eller derhjemme. For en del skyldes det dog, at de har indlært nogle forkerte mønstre som børn. De kan ikke finde ud af reagere ordentligt, når de bliver pressede, og derfor reagerer de ved at blive stressede.

Igen kan en familieopstilling hjælpe dig til at finde ud af, hvor den stress stammer fra. Ved at sætte dig selv og dine familiemedlemmer op og tale med terapeuten om, hvordan dine forældre reagerede på stress, kan det hjælpe dig til at se nogle mønstre. Det kan gøre det nemmere for dig at finde en mere korrekt måde at reagere på.

Familieopstilling hjælper med at finde roden til angst

Lider du eller dit barn af angst, vil det helt sikkert skabe en række forskellige udfordringer for jer i hverdagen. Derfor er det vigtigt, at du finder ud af, hvad der er grunden til angsten – og ikke bare tager medicin, der dulmer den. På den måde kommer du aldrig af med din angst.

Familieopstilling kan netop hjælpe dig til at se, hvilke systemer der er i spil i forhold til, at du har udviklet angst. Det kan være meget forskelligt, men det er i alle tilfælde vigtigt for dig, at du ved, hvilke oplevelser der ligger til grund for det. Kun på den måde kan du begynde at bearbejde angsten.

Terapeuterne ser det som, at du har trådt et glasskår op i foden. Du kan godt få medicin, der dulmer smerterne, men hvis du ikke får glasskåret ud, kan du aldrig hele. Det er det samme med angst.

Familieopstilling kan gøre sorgen mere konkret

Vi kommer alle til at opleve sorg i livet. På et eller andet tidspunkt dør dem, som vi holder af, eller vi bliver forladt af dem. Det betyder, at vi har meget at arbejde med. Som voksen kan sorgen være uforløst hos dig og gøre, at du for eksempel føler meningsløshed og ensomhed. Det kan komme til at påvirke dit barn.

Er det dit barn, der har mistet, kan det være svært for ham eller hende at sætte ord på sorgen og bearbejde den. Der kan familieopstilling netop være den rette løsning. Fordi opstillingen er så konkret, er det et godt værktøj til at hjælpe børnene igennem en svær periode med sorg.

Også for dig, der er voksen, kan den meget konkrete tilgang være en god hjælp. Terapeuten kan hjælpe dig med at indse, at dem, du sørger over, stadig er med dig. Som en del af terapien kan det endda være relevant, at du taler med dem, så du kan få sagt det, som du gerne ville, men måske ikke fik mulighed for.

Familieopstilling kan gøre en kæmpe forskel for dine forhold

Vi har mange forskellige forhold igennem livet. Hver relation er forskellig, og det er meget forskelligt, hvilke følelser vi har for den anden. Fælles for alle forhold er, at vi kan få følelser i klemme i dem, og at det kan være med til at påvirke vores relationer til andre fremover. Det kan både være i forhold til kærester, forældre og venner.

familie opstilling

Familieopstillingen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvorfor du reagerer, som du gør i forhold til andre mennesker. Du kan for eksempel se specifikt på, hvorfor du har svært ved at få en kæreste, hvorfor du ofte føler dig ensom, eller hvorfor du har svært ved at holde på dine venner.

Derudover kan opstillingen også hjælpe dig til at forsone dig med forhold fra fortiden. Hvis du ikke taler med en person mere, fordi du er vred på dem, kan du få en form for forståelse og accept for dem gennem opstillingen. Det betyder ikke nødvendigvis, at du genoptager kontakten, men at du ikke går rundt med den samme vrede eller frustration over for den person længere.

Historien bag familieopstilling

Familieopstillinger er ”opfundet” af tyskeren Bert Hellinger for omkring 30 år siden. Metoden er meget simpel, men i et land som Tyskland, der de seneste 100 år har haft en meget kaotisk historie, fungerede det rigtig godt at se på nogle større sammenhænge i ens familie. At ens farfars traumer fra 2. Verdenskrig faktisk også kunne have påvirket ens egen barndom, fordi ens far måske ikke fik den opmærksomhed fra sin far, som han havde brug for.

Metoden er senere blevet videreudviklet inden for en lang række forskellige områder. Det gør også, at vi i dag kan bruge den i Danmark, og at hverken du eller nogle andre i din familie eller omgangskreds behøver at have traumer på grund af krig, for at du kan opnå en stor og dyb viden om dig selv.

De seneste år er der en tendens til at fokusere mere på at kalde det systemisk opstilling frem for familieopstilling. Det skyldes, at familieopstilling i høj grad får det til at lyde som, at det udelukkende handler om familie, mens metoden dog kan bruges på en lang række områder.

Kurser og workshops i familieopstilling

Du kan vælge at bruge familieopstilling som en terapiform, hvor enten du selv eller din familie er alene med terapeuten og arbejder med jeres specifikke problem. Der findes dog også en række kurser og workshops, hvor du kan arbejde med det og lære mere om det sammen med andre.

I det tilfælde arbejder I hver især med et af jeres problemer og hjælper hinanden med de forskellige opstillinger. Derfor er det typisk også nødvendigt, at du gør noget hjemmearbejde, hvor du selv prøver at danne dig et overblik over de forskellige forhold og sætte dem ind i et stamtræ.

Vil du gerne selv uddannes som terapeut inden for familieopstilling, kan du selvfølgelig også tage længerevarende kurser, der gør dig kvalificeret til det. Det er en meget effektiv form for terapi, der virkelig kan være med til at hjælpe mange forskellige former for mennesker med mange forskellige typer af problemer.

Opsøg viden om familieopstilling på blogs

Her på bloggen kommer vi ind på en række forskellige emner i forhold til forældre, familier og babyer. Du vil derfor også fra tid til anden finde artikler om familieopstilling, og hvordan det kan hjælpe din familie. Det kan være med til at gøre det mere tydeligt for dig, om det er noget for dig eller ej.

Derudover findes der selvfølgelig også en række andre blogs, både på dansk og på andre sprog, der kan være en stor hjælp til at forstå, hvad denne terapiform helt præcist går ud på. Personligt har vi kigget en del på Vibeke Hastrups side om famillieopstilling og systemisk opstilling. Det er også en stor hjælp til at finde ud af, om det er noget for dig.

Hvis du tror, at det er det, bør du aldrig tøve med at kontakte en terapeut. Selvom du bare kommer en gang, kan det som nævnt virkelig være med til at gøre en stor forskel for dig, så du kan få løst dine problemer og skabe en god og harmonisk familie selv.