Et af de primære argumenter mod e-cigaretter er, at den dertilhørende nikotinholdige e-væske er farlig for børn.

e juice 2Det er helt korrekt.
Nikotin i sig selv er et giftstof og bør derfor ikke indtages hverken af børn eller voksne; børn er blot særligt i fare, da de endnu ikke er helt udviklede. Får et lille barn fat i en beholder med e-væske, kan det have alvorlige konsekvenser for barnet.

Men betyder det, at vi ikke skal sælge e-væske (også kaldet e-juice) i Danmark? Næppe.

I stedet skal de, der ryger e-cigaretter og derfor også har et naturligt forbrug af e-væske, blot være opmærksomme på deres ansvar i den anledning. De skal ikke lade væsken stå frit fremme, men opbevare den, hvor børn ikke har en chance for at få fat på den.

Og de skal anerkende deres ansvar og ikke medvirke til at få deres børn i gang med at ryge; de skal forhindre børnene i samme i stedet.

Vi løser ikke rygningsproblematikken ved at forbyde det ene og det andet, men ved hver og især at tage et personligt ansvar for at vende situationen til det bedre.

Se eventuelt også guiden mad og sundhed på hjemmesiden Fitnessogmad.dk