Børn og døden er et kompliceret emne, som du dog ikke desto mindre er nødt til at forholde dig til som forælder. Du bør altid svare så ærligt som muligt på barnets spørgsmål og ikke være bange for at vise din egen sorg.

For de fleste børn går det med døden langsomt op for dem. De oplever måske, at et kæledyr dør og senere en bedsteforælder. Hver gang bliver barnet mere bevidst om,  hvad døden er, og hvor skræmmende den er – også for voksne.

Som forælder kan det være svært for dig at vide, hvordan du skal håndtere at tale med dit barn om døden. Men det er noget, der er vigtigt, at du får gjort. Skal I til at begrave en bedsteforælder til barnet, er det altid en god ide, at I spørger bedemanden til råds. Måske har han eller hun nogle tips til det.

Du bør aldrig skjule for dit barn, at du er ked af det over at have mistet en, der stod dig nær. Det er sundt for dit barn at se, at du er ked af det. Du bør dog gemme de helt store tudeture, til barnet er et andet sted. Det kan nemlig være voldsomt for et barn at se en af sine forældre helt opløst i gråd.

Svar på barnets spørgsmål

Når barnet spørger, er det dog vigtigt, at du svarer så ærligt, som du kan. Mange spørgsmål om døden er svære at svare på, og det kan være endnu sværere, når dit barn spørger til sin egen dødelighed. Hvis du ikke svarer, gør det dog, at dit barn kommer til at danne sine egne forestillinger om, hvad døden er, og hvad den betyder. Det kan være endnu mere skræmmende, end hvis du havde svaret ærligt.

Hvis du er troende, er det oplagt, at du tager udgangspunkt i det, du tror på. Måske findes der bøger inden for din religion, du kan støtte dig op ad. Er du ikke troende, kan du i stedet forklare barnet, hvad du tror, at der sker efter døden.