Er du fagprofessionel i en institution, der har med mennesker med forskellige former for spektrumforstyrrelser, ADHD, demens eller lignende kognitive udfordringer at gøre? Så kan det også være, at du en gang imellem er kommet til at stå i en situation, hvor du godt kunne have brugt noget sparring eller uddannelse inden for konflikthåndtering. Det er med garanti noget, du allerede har været igennem på din uddannelse, ligesom det kan være, I har fået kurser i det på arbejdspladsen. Alligevel er det noget, der konstant bliver udviklet, og det er altid rart at kende til nye værktøjer på området.

Et low arousal kursus er et konflikthåndteringsværktøj, der er udviklet baseret på forskning på området. Det skal kunne styrke jer som fagprofessionelle i forskellige rammer i netop konflikthåndteringen. Hjernen stimuleres konstant af forskellige inputs, der alle sammen har betydning for, hvordan vi gør og reagerer. For nogle kan det være svært at skelne disse inputs og bearbejde dem til noget konstruktivt, og i nogle situationer kan det lede til konflikter.

Tilpas kurset til jeres behov

Det er vigtigt at huske på, at alles behov er individuelle. Det gælder både de mennesker, I arbejder med, men det gælder også jer. Derfor findes der da også flere forskellige former for kurser, der gør det muligt for jer at passe dem ind i jeres arbejdsdag. Her kan I blandt andet vælge mellem om kurserne skal være en enkelt dag eller vare op til tre dage, ligesom de fokuserer på forskellige emner.

Her gælder det både selve low arousal og hvad det vil sige, mens andre er mere specifikt rettet mod konflikthåndtering eller i nogle tilfælde magtanvendelse og hvordan det kan undgås. Low arousal bygger på, at mennesker generelt har nemmere ved at indgå i en almindelig hverdag med almindelig adfærd, hvis de selv har kontrol over deres dag samt indflydelse på, hvad de må.

Bliv rustet til at rumme forskellige mennesker

Ved at give mennesker med forskellige udfordringer indflydelse på deres beslutninger og adfærd, kan der komme situationer, hvor I som fagpersonale skal rumme en adfærd, der måske ikke tolkes som almindelig i mange andre sammenhænge. Her kan I have behov for at være klædt på til at rumme disse situationer og forskellige individer, og det er noget af det, I kan lære på de kurser, der tilbydes.

Det er vigtigt at kunne sætte sig i sin målgruppes sted, uanset om der er tale om børn eller voksne og om diagnosen siger ADHD, autisme, demens eller udviklingshæmning. På samme måde er det vigtigt for dig at vide, præcist hvordan du opfører dig i forskellige situationer. Det gør dig meget bedre i stand til at håndtere lignende situationer i fremtiden.

Nogle kurser går specifikt ind omkring lovgivning. Det gælder blandt andet kurserne, der har til mål at undgå magtanvendelse. Det er vigtigt, at personalet kender til den lovgivning, der er på området, så man ikke pludselig risikerer at stå i en situation, hvor der er en lovgivning, der ikke er blevet overholdt. Det risikerer at føre til en situation, der er ubehagelig for alle parter.