Hvad er tigerspring? I nogle perioder vil du opleve, at dit barn er mere uroligt end andre. Det skyldes i mange tilfælde, at dit barn er på vej gennem et tigerspring, et udviklingsspring, hvor barnet lærer noget fundamentalt nyt om verden.

I nogle perioder kan din baby græde mere end andre og virke urolig. Pludselig passer den rutine, som I tidligere havde, ikke længere til din baby. I det tilfælde er det nemt at blive frustreret, men ofte kan en ændret adfærd være et tegn på, at dit barn er ved at gå igennem et tigerspring.

Det er et udviklingstrin, der gør, at dit barn begynder at opleve verden og sin krop på en ny måde. Det er derfor naturligt, at barnet bliver lidt urolig over, at verden, som han eller hun kendte den, forandrer sig.

 

Et barn vil gennemgå ti tigerspring, indtil han eller hun er 75 uger gammel. For nogle børn er det tydeligt, at de går gennem de ti spring, for andre sker det mere løbende. Det er helt normalt, at dit barn ikke reagerer lige så meget på et spring som et andet, og det er derfor ikke noget, som du skal bekymre dig over.

Tigerspring og “Vidunderlige uger”

Begrebet om tigerspring kan du læse meget mere om i bogen “Vidunderlige uger” af Hetty van de Rijt og Frans Plooij. Det har været en af de vigtigste bøger, hvis ikke den vigtigste bog i vores børns første tid. Efter vi fik den, så gav meget mere mening, og vi blev sparret for rigtig mange frustrationer, hvor vi før simpelthen ikke kunne finde hoved og hale i at vores drenge lige pludselig blev ulykkelige og skreg i et væk.

Du kan købe “Vidunderlige uger” i de fleste boghandler med et nogenlunde sortiment af bøger til forældre.

Du kan også købe bogen online ved følgende butikker:

Saxo – Klik her 

Arnold Busck – Klik her

Bogreolen – Klik her

De ti tigerspring

  • De første fem uger: Dit barn begynder at sanse verden omkring sig
  • 8 uger: Dit barn begynder at kunne se farver og mønstre og opleve, at han/hun har en krop
  • 12 uger: Barnet bliver opmærksom på, at verden hele tiden forandrer sig
  • 19 uger: Barnet bliver mere opmærksom på lys, lyd, bevægelser og tekstur
  • 26 uger: Barnet opdager afstande og sammenhængen mellem handling og konsekvens
  • 37 uger: Barnet oplever sammenhænge mellem forskellige kategorier og bliver mere nysgerrig
  • 46 uger: Barnet begynder at forstå rækkefølge og at sætte ting sammen
  • 55 uger: Dit barn begynder at forstå, hvordan han/hun kan opnå mål ved at gøre ting i den rigtige rækkefølge
  • 64 uger: Barnet kan eksperimentere med forskellige måder at gøre tingene på
  • 74 uger: Barnet er mere bevidst om sig selv og sin omverden og kan for eksempel begynde at være fræk, hjælpsom eller tålmodig

Sådan hjælper du dit barn gennem et tigerspring

Når dit barn er på vej gennem et tigerspring, har det brug for ekstra trøst. Det er derfor først og fremmest vigtigt, at du sørger for at give barnet det.

Derudover skal du hjælpe dit barn ved at styrke de nye evner, som han eller hun er ved at udvikle. Ved det femte tigerspring omkring 26 ugers alderen, bliver barnet bevidst om blandt andet afstande og konsekvenser af sine egne handlinger.

Du kan understøtte den læring ved at lege med stableklodser med barnet. Når klodserne vælter, lærer barnet om konsekvensen af at skubbe til dem, mens det at stable dem, lærer barnet om afstande og rumlighed.

Når dine faste rutiner med dit barn bliver ødelagt, er det ikke underligt, at du bliver lidt irriteret. Giv dig selv lov til at være det, og prøv at arrangere, at du kan få en pause, når du har brug for det. Når du ved, at dit barn er mere krævende, fordi det er ved at udvikle sig, bliver det dog som regel nemmere for dig at acceptere.

Baggrunden for tigerspring

Tigerspring er et udtryk, som de to hollændere Hetty Van de Rijt og Frans Plooi har fundet på. De har studeret over 10.000 spædbørn for at kortlægge deres vaner. De observerede, at langt størstedelen af børnene gik igennem ti udviklingstrin på nogenlunde samme tid i deres liv.

tigerspring