Et alkoholmisbrug i familien kan være utroligt skadeligt for familiedynamikken og dine børns trivsel. Det kan være svært at indrømme, at der er et problem – især når det handler om alkohol, der er alment accepteret i samfundet. Det kan dog gøre en stor forskel for dine børn og partner, at problemet bliver accepteret og behandlingen begynder så tidligt som muligt. Det kan redde langvarige psykiske skader for dine børn, og forhindre dem i selv at falde i et misbrug senere i livet. 

5 tegn på et alkoholmisbrug

  1. Hvis du har en stærk trang til alkohol, så er det et klassisk tegn på alkoholmisbrug. Det er især, hvis den trang kan overrumple din fornuft, og hvis trangen giver dig en følelse af magtesløshed overfor at lade være med at drikke i den givne stund. 
  2. Det samme gælder, hvis du har svært ved at stoppe med at drikke, når du først er gået i gang. Hvis du ikke kan lade være med at drikke mere, når du først har drukket lidt, er det ofte et tydeligt tegn på alkoholisme. 
  3. Er du plaget af abstinenser, hvis du ikke får drukket, er det oftest et tydeligt tegn på alkoholisme. De typiske symptomer er f.eks. hjertebanken, kropslig uro, hedeture osv. 
  4. Drikker du ofte alene, og kan du finde på at skjule, at du drikker? Det er et klassisk tegn på alkoholisme. 
  5. Hvis du føler, at alkoholen spiller en stor og dominerende rolle i dit liv, så er det ofte et tegn på, at du har et problem. 

Derfor skal du søge hjælp – for dine børns skyld 

Et alkoholmisbrug kan have store økonomiske, fysiske og psykiske konsekvenser for misbrugeren, men det er langt fra kun et personligt problem. Når du har et misbrug, så går det ud over hele familien og de nærmeste. Det kan især gå ud over dine børn. Børn bliver stærkt påvirket af forældre med et alkoholmisbrug, og det kan få enorme konsekvenser for deres trivsel og fremtid. 

 

Hvis et barn vokser op med en forælder med et alkoholmisbrug, så kan de have svært ved at forholde sig og stole på medmennesker senere i livet. De vil generelt få adfærdsforstyrrelser, og vil ofte blive ramt af psykiske sygdomme såsom angst og depression. Hvis du har svært ved at søge hjælp for din egen skyld, så søg hjælp for dine børns skyld. 

Om misbrugsbehandling

Der findes rigtig meget god hjælp at hente, hvis du vil søge misbrugsbehandling. Der tilbydes rigtig god misbrugsbehandling med forskellige former for terapi og hjælp. Du får f.eks. på et 6-7 ugers forløb på et misbrugscenter tilbudt gruppeterapi, undervisning, foredrag, individuel terapi, personlige samtaler, familiesamtaler, meditation, mindfulness, NADA, hjælp og rådgivning til pårørende, weekendkursus for de pårørende, efterbehandling osv. Læs mere her


Du vil hurtigt opdage, at misbrugsbehandlingen ikke kun gælder for alkoholmisbrug, men også andre former for misbrug som f.eks. stofmisbrug eller hashmisbrug.