Et væsentligt antal børn oplever problemer med at læse, og det kan desværre have store konsekvenser for barnets videreudvikling såvel som selvforståelse. Af samme grund er det derfor vigtigt at sætte tidligt ind med læseundervisning. Herunder skitseres årsager til læsevanskeligheder og vigtigst af alt, hvordan du kan hjælpe dit barn til nemmere læsning.

 

Typiske årsager til læse- og stavevanskeligheder

Det er i dag blevet et accepteret vilkår at være ordblind. Ordblindhed, også kaldet dysleksi, betyder, at en person har nedsat evne til at omsætte bogstaver og ord til sproglyde og omvendt. Dette gør, at man vil bruge lang tid på enkelte ord og især have store vanskeligheder ved at læse ord, som man ikke har set før. Det menes, at omkring 8% af Danmarks befolkning i dag betegnes som værende ordblinde, mens helt op mod 20% har læse- og stavevanskeligheder. Det er vigtigt at påpege, at ordblindhed ikke har noget med intelligens at gøre. Mange eksperter pointerer desuden, at det er essentielt at komme tidligt i gang med læseundervisning, da det er en vigtig forudsætning for, at barnet vil klare sig godt på længere sigt.

 

Læsevanskeligheder er naturligvis ikke ensbetydende med at være ordblind, da der kan være flere årsager. Svære omstændigheder under barnets opvækst og skoleforløb kan også give problemer med læsningen. En utilstrækkelig undervisning eller mange lærerskift under barnets skoleforløb kan selvsagt også have negative implikationer.

Anerkend problemet

Første step i kampen mod læsevanskeligheder er at blive opmærksom på situationen ved at være nærværende overfor dit barn og følge med i, hvordan han/hun klarer sig i skolen. Det er vigtigt at anerkende problemet og tale med barnet om det. Et barn, som er ordblind eller blot har store læseproblemer, kan nemt opleve mindsket selvtillid eller føle sig udenfor i klasseundervisningen. Det er vigtigt, at barnet ved, at han/hun ikke er mindre intelligent end sine klassekammerater, men blot skal kæmpe lidt ekstra med læsningen end de andre. Først når en situation er blevet opmærksomgjort og forstået, kan man tage handling og forsøge at forbedre den.

Prioriter læseundervisning

Som tidligere nævnt, er det afgørende at sætte tidligt ind i kampen mod læse- og stavevanskeligheder. Vi mødes af situationer hele livet igennem, hvor det vil være nødvendigt at læse, hvad end vi vil det eller ej. Det drejer sig om alt fra vejskilte til forældrebreve til dagens nyheder. Det er derfor en uvurderlig god investering at sætte nogle ekstra timer i løbet af sin opvækst af til læseundervisning, da det vil spare meget tid og besvær i fremtiden. Undervisningen foregår oftest som et individuelt forløb, hvor barnet sidder med en specialiseret læsevejleder. Læsevejlederen vil tilrettelægge undervisningen specifikt til barnet og give fuld støtte og vejledning. Ordblind eller ej, så vil barnet uden tvivl have stort udbytte af undervisningen og forbedre sine læsefærdigheder. Efter forløbet vil barnet have udviklet konkrete strategier og redskaber til at mestre læsningen, hvilket også vil give fornyet tro på egne evner og oftest smitte af på barnets skoleglæde. At være forstående overfor dit barn samt prioritere læseundervisning er derfor det bedste, man som forældre kan gøre.