Sørg for at få behandlet dine traumer som forælder

Som forælder vil det være naturligt, at du sætter dine børns fysiske og psykiske helbred først. Men det er også vigtigt, at du tager hånd om dig selv og for eksempel får behandlet dine traumer, for at du kan være en god forælder.

Traumer kan opstå af mange grunde. Blev dit barn født alt for tidligt, vil der have været mange følelser i spil i de første kritiske uger og måneder. Det kan faktisk føre til, at du har fået et traume. Det samme kan være tilfældet, hvis dit barn er blevet sygt eller har været ude for en ulykke senere i livet.

Mange forældre har det dog med at fokusere på deres børn i de situationer. De sætter sig selv til side for at sikre, at deres børn får den bedst mulige pleje og pasning. Det giver selvfølgelig mening: dit barn er dit et og alt. Men for at være en god forælder, er det også vigtigt, at du sørger for at få behandlet dine traumer. Dermed kan du netop i langt højere grad hjælpe dit barn.

Få nemt og hurtigt hjælp på Traumeklinikken

Et af de steder, hvor du nemt og hurtigt kan få hjælp, er hos Traumeklinikken i København. De ved, at det er vigtigt, at du hurtigt kan komme til, når du har søgt behandling. Derfor sørger de for at have en så kort venteliste som muligt. Det maksimale, som du skal vente, når du kontakter dem, er tre uger. I mange tilfælde vil du dog kunne komme til langt tidligere.

På klinikken har de både læger og psykologer ansat. Derfor kan du få hjælp til en lang række forskellige aspekter i forbindelse med dit traume. Typisk vil der nemlig både være selve traumet, der skal behandles, men også ofte nogle følgevirkninger. Det kan for eksempel være, at du har en depression, at du sover dårligt, at du ikke kan styre din vrede, eller at du udviser tegn på OCD. Læs mere om Traumeklinikken her.

Traumer opstår selvfølgelig ikke kun på grund af børn

Dit traume behøver selvfølgelig ikke kun at være opstået i forbindelse med noget, der er sket med dit barn. Det kan også være opstået på grund af en anden voldsom oplevelse som et overfald eller en ulykke. Det er normalt, at du får en reaktion på en voldsom oplevelse.

Bliver du ved med at reagere meget voldsomt og uhensigtsmæssigt, kan det dog være et traume, og i det tilfælde er vigtigt, at du søger behandling. Det er lige meget, hvordan du reagerer, og hvordan traumet er opstået. Du kan ikke bare helbrede dig selv for et traume.